tina 2

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna

2020 > 05

Ophelia och matte spårade idag till sig ett godkänt anlagsprov. Stort grattis team Kaisa/Ophelia!

Läs hela inlägget »

Artikel från Jakt och Jägare
Enligt de nya föreskrifterna för att hålla hundar och katter måste till exempel jakthundsägare ha kompetens nog för att se till att hundens behov av mental stimulans, rörelse, social kontakt och vila blir tillgodosett dagligen.
Den 15 juni börjar nya regler för att hålla hundar och katter att gälla. Föreskrifterna har uppdaterats med hänsyn till den nya djurskyddslagen, som trädde i kraft förra året, och aktuell forskning. Målet är att djurens grundläggande behov ska tillgodoses och att det ska vara lätt att göra rätt.

Krav på kunskap
Därför betonar Jordbruksverket att det krävs kunskap och tid för att ha till exempel en jakthund. Ägarens ansvar har också förtydligats med exempel på hur man ger sin hund ett bra och tillfredsställande liv.
Som hundägare förväntas man varje dag bland annat erbjuda hunden näringsriktigt foder, fri tillgång till vatten samt fysisk kontakt med människor och, om förutsättningar finns, andra hundar.
Hunden ska, utifrån sina individuella förutsättningar, få utlopp för sitt rörelsebehov och rastas utomhus dagligen. Den ska också få tillräckligt med vila och måste kunna värma eller svalka sig efter behov.

Mental stimulans dagligen
Varje dag ska hunden också ges möjlighet till mental stimulans anpassad efter sina förutsättningar och specifika behov. Det innebär att hunden bör få använda sitt luktsinne på olika sätt, leka och följa det som händer i omgivningen. En vallhund bör få valla och en jakthund bör få jaga, när det är möjligt.
En hundgård ska vara miljöberikad. Det vill säga det bör finnas möjlighet för hunden att gräva och söka foder, stolpar att markera på samt hållbara leksaker. Berikningen bör roteras och bytas ut regelbundet. Det ska dessutom finnas minst en från marken upphöjd utsiktspost och liggyta med lämpligt underlag i hundgården.
Hundens päls, klor och tänder ska hållas i bra skick och hundägaren är skyldig att vara uppmärksam på avvikande beteenden hos hunden. Vid behov ska åtgärder vidtas.

Veterinär får ordinera avsteg
Om hunden blir sjuk eller skadad får veterinärer nu ordinera att den hålls och sköts på annat sätt, utan att hundägaren behöver söka dispens hos Jordbruksverket. Till exempel om hunden får diskbråck och behöver behandling i form av burvila. Men även om en veterinär har ordinerat restriktiv motion bör hunden erbjudas lämplig mental stimulans.
De nya föreskrifterna har arbetats fram i samarbete med representanter för hund- och kattorganisationer, djurskyddsföreningar och veterinärförbund.

Läs hela inlägget »

Royalty Rocks Cephei ”Leffe” spårade idag till sig ett godkänd anlagsprov i viltspår. Heja team Leffe/Elin!

Läs hela inlägget »

Royalty Rocks Jade Jones eller Ester som hon nu kallas stannar på fordervärdsavtal hos Annelie med familj i Göteborg. Vi ser framemot att se vad framtiden ska ha att ge henne <3. 

Läs hela inlägget »

Royalty Rocks Naos "Gösta" spårade idag till sig ett godkänt anlagsprov i viltspår!

Läs hela inlägget »

Royalty Rocks Naos "Gösta" Godkänt lämplighetstest hos Svenska Terapihundskolan idag! Grymt jobbat av en synnerligen höggravid matte och Gösta <3

Läs hela inlägget »

SEVCH Royalty Rocks Tiro Tribute to Guida ”Skott” spårade idag till sig sitt 3:e raka 1:a-pris i Öppenklass och kan nu titulera sig Svensk viltspårschampion! Han spårade dessutom till sig ett mycket välförtjänt HP. Härligt jobbat team Jenny/Skott!

Läs hela inlägget »