tina 2

HD/ED

Royalty Rocks Acrux Röntgen kommer vid ca 1,5 år
Royalty Rocks Castor (export Finland) Röntgen kommer vid ca 1,5 år
Royalty Rocks Cephei Röntgen kommer vid ca 1,5 år
Royalty Rocks Naos Röntgen kommer vid ca 1,5 år
Royalty Rocks Navi Röntgen kommer vid ca 1,5 år
Royalty Rocks Pollux Röntgen kommer vid ca 1,5 år
Royalty Rocks Sirius Röntgen kommer vid ca 1,5 år
Royalty Rocks Adara Röntgen kommer vid ca 1,5 år
Royalty Rocks Capella Röntgen kommer vid ca 1,5 år
Royalty Rocks Spica Röntgen kommer vid ca 1,5 år
Royalty Rocks Vega Röntgen kommer vid ca 1,5 år

Jaktprov

Royalty Rocks Pollux 2:a-pris på fält i UKL. Eftersöksgrenar 10 UKL och ÖKL 10 samt bästa öppenklasshund på provet.
Royalty Rocks Vega Eftersöksgrenar 10 UKL och 2:apris i UKL på fält
Royalty Rocks Navi Eftersöksgrenar 8 UKL

Utställning

Royalty Rocks Castor Estnisk Junior Champion
Royalty Rocks Navi BIM-Valp
Royalty Rocks Pollux 4 x BIR valp, BIG-3 och BIG-1.
Royalty Rocks Capella BIR-valp
Royalty Rocks Vega BIR-valp och BIG-1

Viltspår

Royalty Rocks Cephei Godkänt anlagsprov
Royalty Rocks Naos Godkänt anlagsprov
Royalty Rocks Capella Godkänt anlagsprov
Royalty Rocks Navi Svensk viltspårschampion
Royalty Rocks Pollux Svensk viltspårschampion
Royalty Rocks Adara Godkänt anlagsprov
Royalty Rocks Vega Svensk viltspårschampion

Nosework

Royalty Rocks Vega Godkänt doftprov i Eukalyptus NW1
Royalty Rocks Navi Godkänt på noseworkutmaningen nivå 1

Övrigt

Royalty Rocks Naos Godkänt lämplighetstest hos Svenska Terapihundskolan