tina 2

Liia tar ytterligare ett diplom!

Royalty Rocks Ilia "Liia" tog ytterligare 1 Diplom TSM NW1 på mindre en 1 vecka ,
3:dje placering på totalen, vann fordonssöket och fick SSE på behållarsöket.
Stort grattis grymma ni!