tina 2

Maddox MH

1a. KONTAKT

Hälsning
 Avvisar kontakt -morrning och/eller bitförsök
 Undviker kontakt- skyggar och drar sig undan
 Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan
 Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.
 Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla
 
1b. KONTAKT

Samarbete
 Följer ej med trots upprepade försök att locka
 Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar mot annat håll
 Följer med hela sträckan, neutral
 Följer med villigt. Engagerar sig.
 Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
 
1c. KONTAKT

Hantering
 Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.
 Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.
 Accepterar. Är neutral.
 Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
 Accepterar. Intensivt kontaktbeteende.
 
2a. LEK

Leklust
 Leker ej.
 Leker ej men visar intresse
 Leker - startar långsamt men blir aktiv.
 Leker aktivt, startar snabbt.
 Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
 
2b. LEK

Gripande 
 Griper ej, nosar på föremålet.
 Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
 Griper direkt med hela munnen.
 Griper direkt, hugger föremålet.
 
2c. LEK

Dragkamp
 Biter ej.
 Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.
 Biter - drar emot, släpper, tar om.
 Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper
 Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
 
3a. JAKT

Förföljande
 Startar inte. 
 Startar men avbryter.
 Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. (1:a gången)
 Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. (2:a gången)
 Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.

  

3b. JAKT

Gripande
 Nonchalerar bytet springer ej fram  
 Griper ej, nosar på föremålet.
 Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. (1:a gången)
 Griper direkt, släpper.
 Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sekunder. (2:a gången)
 
4. AKTIVITET
 Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.
 Är uppmärksam och lugn -  står, sitter eller ligger.
 Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
 Är uppmärksam, ngt orolig. Vandrar runt efter hand.
 Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
 
5a. AVSTÅNDSLEK

Intresse
 Engageras ej av figuranten. Ointresserad.
 Kontroll, avbrott förekommer.
 Intresserad, följer figuranten utan avbrott.
 Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
 Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.
 
5b. AVSTÅNDSLEK

Hot/aggressivitet
 Inga skall eller morrningar.
 Enstaka skall och/eller morrningar.
 Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första första del.
 Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första del.
 Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del.
 
5c. AVSTÅNDSLEK

Nyfikenhet
 Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad.
 Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet.
 Går fram till den dolda men talande figuranten.
 Går fram till figuranten med låg kroppsställning, och/eller tidfördröjning.
 Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
 
5d. AVSTÅNDSLEK

Leklust
 Visar inget intresse.
 Leker ej men visar intresse.
 Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.
 Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.
 Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
 
5e. AVSTÅNDSLEK

Samarbete
 Visar inget intresse.
 Blir aktiv men avbryter.
 Är aktiv med figuranten när denne är aktiv.
 Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv figurant.
 Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.
 
6 a. ÖVERRASKN.

Rädsla
 Stannar, kort stopp.
 Hukar sig, och stannar.
 Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
 Flyr högst 5 meter.
 Flyr mer än 5 meter.
 
6 b. ÖVERRASKN.

Hot/aggressivitet
 Visar inga hotbeteenden.
 Visar enstaka hotbeteenden
 Visar flera hotbeteenden under längre tid.
 Visar flera hotbeteenden och någon attack.
 Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
 
6 c. ÖVERRASKN.

Nyfikenhet
 Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram.
 Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden.
 Går fram till overallen när föraren står bredvid.
 Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet.
 Går fram till overallen utan hjälp.
 
6 d. ÖVERRASKN.

Kvarstående rädsla
 Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.
 Liten båge, el liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.
 Båge el tempo- växling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
 Båge el tempo-växling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
 Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
 
6 e. ÖVERRASKN.

Kvarstående intresse
 Inget intresse för overallen.
 Stannar upp. Luktar / tittar på overallen vid minst ett tillfälle.
 Stannar upp. Luktar / tittar på overallen vid minst två tillfällen.
 Biter I / lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.
 Biter I / leker med overallen vid två eller fler passager.
 
7 a. LJUDKÄNSL.

Rädsla
 Stannar, kort stopp.
 Hukar sig, och stannar.
 Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
 Flyr högst 5 meter.
 Flyr mer än 5 meter.
 
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
 Går inte fram
 Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.
 Går fram till skramlet när föraren står bredvid.
 Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
 Går fram till skramlet utan hjälp.
 
7 c. LJUDKÄNSL.

Kvarstående rädsla
 Ingen tempo-förändring eller undanmanöver.
 Liten båge, el liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.
 Båge el tempo-växling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen.
 Båge el tempo-växling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
 Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
 
7 d. LJUDKÄNSL.

Kvarstående intresse
 Inget intresse för ljudkällan.
 Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst ett tillfälle.
 Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.
 Biter I / leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand.
 Biter I / leker med skramletvid två eller fler passager.
 
8 a. SPÖKEN

Hot/aggressivitet
 Visar inga hotbeteenden.
 Visar enstaka hotbeteenden.
 Visar flera hotbeteenden under längre tid.
 Visar flera hotbeteenden och någon attack.
 Visar hotbeteenden och flera attacker.
 
8b. SPÖKEN

Kontroll
 Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig.
 Tittar till mot spökena då och då.
 Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.
 Kontrollerar/handlar mot spökena. Kortare avbrott. 
 Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.

 

8c. SPÖKEN

Rädsla
 Uppehåller sig I huvudsak framför eller bredvid föraren.
 Uppehåller sig I huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.
 Uppehåller sig I huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och  kontroll.

Uppehåller sig I huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
 Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
 
8d. SPÖKEN

Nyfikenhet
 Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad.
 Går fram när föraren talar med figurant/lockar på hunden.
 Går fram till spöket när föraren står bredvid.
 Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet.
 Går fram till spöket utan hjälp.
 
8e. SPÖKEN

Kontakt
 Avvisar eller undviker kontaktförsök.
 Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.
 Besvarar kontakt när figurant bjuder.
 Tar kontakt själv. Balanserad.
 Intensivt kontaktbeteende mot figurant, kan hoppa och gnälla.
 
9a. LEK

Leklust
Leker ej.
Leker ej men visar intresse
Leker - startar långsamt men blir aktiv.
Leker aktivt, startar snabbt.
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
 
9b. LEK

Gripande
Griper ej.
Griper ej, nosar på föremålet.
Griper försiktigt eller nyper i föremålet.
Griper direkt med hela munnen.
Griper direkt, hugger föremålet.
 
10. SKOTT
 Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
 Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.
 *Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet.
 Avbryter aktivitet/ låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet.
 Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott. 

 

*Maddox tränar viltspår/eftersök aktivt och associerar skott med spårträning. Det han visade var glädje och förväntan när han hörde skottet.