tina 2

Alla våra valpar är tingade

Valparna är nu 7 veckor, samtliga i kullen är tingade och börjar flytta till sina nya hem den 15/12.