tina 2

Skott har genomfört BPH med skott

Royalty Rocks Tiro a Tribute to Guida har genomfört ett BPH med skott. Tack Jenny!