tina 2

2 x 1:a-pris för Qrut på Novemberprovet!

Västsvenskas Novemberprov på fält gick av stapeln i helgen och Qrut fick ett 1.a-pris båda dagarna!