tina 2

SEVCH Royalty Rocks Hope röntgad med bästa resultat!

SEVCH Royalty Rocks Hope är andra hunden ut att röntgas i Stars Wars kullen med strålande resultat, HD A och ED UA!