tina 2

Rey och Cody bästa juniorer på SRBS jubileumsutställning

Royalty Rocks Cody och SEVCH Royalty Rocks Rey vinner sina klasser med CK på SRBS jubileumsutställning.