tina 2

J SEVCH Raki´s Place Written in the Stars HD A och  ED UA!

Jax röntgenresultat kom tillbaka med bästa tänkbara resultat:
HD A
ED UA