tina 2

J SEVCH RLD N Dianne Venator dÚrsus "Leelo" jaktprovsmeriterad!

Leelo debuterade ihelgen på jaktprov och gick till ett andra pris (efter lite fågelfest med flera stötar) på lördagen och gick fantastiskt fint på söndagen där hon tyvärr fick EG efter två snabba stötar i slutet (hon fick gå 90 minuter) annars hade hon legat bra till för ett första pris:)